top of page

קווי מתאר - זירת אירוח

תאטרון חפצים בשכבות

פורמט עבודה ייחודי המזמן מפגש כמעט אישי בין הפרפורמרים לקהל הצופים השותפים לחווית האירוח. עפרי, עוז ומורן הם שלושה מארחים ללא בית. מארחים ארעיים סביב שלושה שולחנות קבועים, המשרטטים את גבולות ביתם על גבי האחר שהיה לפניהם תוך כדי מחיקתו, התעלמות ממנו וסיפוח שלו. בחיפושם המקביל אחר בית, מבין קווי המתאר הנסדקים, בוקעת הערבית - שפתו של האחר המחוק-הנעלם. וכמו בזירת הארוח עצמה, המארחים מתארחים בתוך השפה אך לעולם לא יהיו לבעלי הבית שלה. הסימולטניות של העבודה יוצרת שלוש חוויות צפייה שונות, וגורמת לפערי מידע בין קבוצות שונות בקהל. פערים אלו מלווים את הניסיון הבלתי פוסק של הפרפורמרים להגדיר את ביתם במציאות ישראלית מורכבת ורבת רבדים.

משך המופע: 50 דקות

יצירה, בימוי, ביצוע : מורן אביב דביר

יוצרים שותפים ומבצעים: עפרי עומר, עוז מרינוב

עיצוב: מורן אביב דביר

צילום סטילס: אריאל דורון, הילה ספקטור

 

גרסה מקוצרת עלתה כעבודת גמר בבית הספר לתיאטרון חזותי (2011)

בכורה למופע באורך מלא עלתה ב״פסטיבל תמונע״ , תיאטרון תמונע , תל אביב 2012

​​

הופעות:

ירושלים,  פסטיבל קולה של מילה, הזירה הבין תחומית  2012

תל אביב, תיאטרון תמונע,  2012-2014

מתוך המדיה:​

הארץ, אילה בלופולסקי

מרתה יודעת, נזו פלזן

bottom of page