קידושים

 

עבודת מיצג משך המשתפת את הקהל ומזמינה אותו להתכתבות חד צדדית. העבודה בוחנת אוסף של הקדשות המנותקות מהספרים עליהם נכתבו, ומוקדשות מחדש לעוברים ושווים. ההקדשות מקבלות חיים משל עצמן, מתפתחות ונעות מיד ליד, מהאינטימי לחשוף, מהאישי לציבורי ומהמקור להעתק.​

 

יוצרות ומבצעות: תמר דרוזד, מורן אביב דביר

הועלתה לראשונה בפסטיבל "קולה של מילה" 2012, הזירה הבינתחומית, ירושלים.

 

הופעות:

פסטיבל תלוי במקום , תל אביב 2013

ספרייה בלילה, הזירה הבין תחומית , ירושלים 2015