top of page

פשוט לספר

סדנת מספרי סיפורים

חסר טקסט

הסיור הדרמטי - עקרונות לניהול חוויה אחרת

הרצאה וסדנה

חסר טקסט

הספרייה הציבורית כמרחב להתרחשות אומנתית

הרצאה וסדנה

בהרבה מקומות בעולם הספרייה הציבורית כבר אינה רק מקום בו מתהלכים בשקט ושואלים ספרים.

הספריות הציבוריות הופכות יותר ויותר להיות מרכזי תרבות ואמנות, מרחבים של מפגש ויצירה.

בהרצאה ובסדנה נכיר מקרוב את תהליך היצירה של הפרויקט ״ספריה בלילה״ ודרכו נתבונן באפשרויות האמנותיות והיצירתיות אשר טמונות בחלל הספרייה ובתוכן העשיר הנמצא בה ומזמין לתגובה ופעילות.

ספרייה ציבורית היא דוגמא אחת למרחב המאפשר יצירה תלוית מקום, הנובעת מתוך המפגש עם מרקם החיים היום יומי. יצירה כזו בוחנת ומערערת על מערכת החוקים המצויה במרחב בו היא פועלת.

 

ההרצאה והסדנה מתאימים לצוותי ספריות,ימי עיון והכשרה לאנשים מתחומי החינוך, הדרכה  והטיפול.

ניתן לקיים את המפגש בספרייה ציבורית ולשלב טעימה מתוך ״ספרייה בלילה״.

אומנות ואקטיביזם - יצירה תלוית מקום

הרצאה וסדנה

האם אמנות מסוגלת לשמש ככלי לשינוי חברתי? התגובה למקום ויצירת התרחשות בתוכו, מולו או בהשראתו היא פעולה אקטיבית הפורצת את גבולות הסטודיו של האמן ומפגישה אותו עם המציאות בה הוא חי ויוצר.

בהרצאה ובסדנה נפרוס ונכיר כמה מעבודותיה תלויות המקום של מורן. דרכן, ודרך יצירות תלויות מקום של אמנים נוספים, נלמד על מאפייני היצירה תלויית המקום וההקשרים החברתיים, הפוליטיים, הסביבתיים והקהילתיים הנלווים ליצירות מהסוג הזה.

 

ההרצאה והסדנה מתאימים לימי עיון והכשרה של צוותים בתחומי החינוך, הדרכה, סביבה, קהילה וחברה.

לאנשי מתנס״ים, פיתוח ותכנון עירוני, יוצרים ואמנים, מפתחי קהילות, מנחי קבוצות וכל מי שמתעניין בחיבור של אמנות ויצירה לחברה וקהילה.

bottom of page